מידע נוסף


אנשי קשר:

אלי גוז
clig@tashtit.co.il
נייד: 054-7912660

שגיא קפלן
sagik@tashtit.co.il
נייד: 054-7912661

משרדי ליבהר:
טל: 08-9270430
פקס: 08-9785126

לאתר ליבהר העולמי

מגוון מוצרים