הצהרת פרטיות

כללי

תעבורה אחזקות בע"מ – חטיבת תשתית (להלן – "תעבורה") מכירה בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע האישי והכלכלי של לקוחותיה. לפיכך, אימצה תעבורה מדיניות פרטנית ונקטה בצעדי אבטחה ע"מ להגן על המידע האישי.
תעבורה שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת, את מדיניות ההגנה על הפרטיות. תעבורה תודיע על כן שינוי במדיניות, באמצעות הודעה באתר האינטרנט. תעבורה תפרסם את הצהרת הפרטיות המעודכנת באתר האינטרנט, ולפיכך אנו מעודדים את משתמשי האתר לבדוק, באופן תקופתי את דף זה.
סוג המידע הנאסף
תעבורה אוספת מידע אישי ממבקרים באתר האינטרנט של החברה וכן ממבקרים מסרו את פרטיהם למטרת קבלת מידע שיווקי. תעבורה עושה שימוש ב-"עוגיות" (cookies) ומבצעת רישום כתובות אינטרנט (IP) לצורך שיפור השירות והעצמת החוויה באתר תעבורה.
תעבורה אוספת בנוסף:
א. מידע על מחשבך האישי ועל ביקוריך ושימושך באתר, לרבות כתובת אינטרנט (IP), מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן, מידע מפנה, משך הגלישה באתר, ומספר הדפים שנצפו.
ב. מידע שיסופק לנו על ידך למטרת רישום באתר האינטרנט, ושירותי הפצת דואר אלקטרוני ומידע.
כיצד נאסף המידע?
לקוחות המעונינים להירשם לאתר האינטרנט של תעבורה, ומביעים מפורשות את הסכמתם, יקבלו, דרך תקשורת אלקטרונית, מידע אודות מוצרים חדשים, וכן תוכן מידע ואירועים אודות תעבורה.
בכל עת רשאי הלקוח לבטל את הרישום לאתר תעבורה, ובמקרה שכזה תחדול תעבורה ממשלוח תשדורות אלקטרוניות ללקוח לכתובת שפורטה.
האם תעבורה מוסרת את המידע לצד ג'?
תעבורה אינה מוכרת, משכירה או מגלה את שמות לקוחותיה, כתובתם, כתובת דוא"ל או מידע אישי אחר לכל גורם שאינו קשור בתעבורה. על מנת לשמור על אתר האינטרנט שלנו ולספק ללקוחותינו שירותי מסחר ושירותי תקשורת, תעבורה התקשרה לצורך כך עם מספר צדדי ג'. כנדרש, המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד על ידי אותם צדדי ג' אך ורק לשם מתן סיוע לתעבורה לביצוע מטלות אלו ובכפוף לשמירה דקדקנית על החסיון הנדרש. למעט האמור לעיל, אין אנו חולקים את המידע האישי עם צד ג' אלא בהתאם לדרישת החוק או בקשר עם הליכים משפטיים המתנהלים.
במידה ותעבורה תידרש על ידי גוף אחר למסור מידע אודות לקוחות תעבורה, יתכן ותיאלץ למסור מידע אודות לקוחותיה. ואולם על מנת שמידע כאמור יימסר, יהא על הגוף מקבל המידע להסכים להגן על המידע ועל הפרטיות של המידע האישי בהתאם להוראות הצהרת פרטיות זו.
אבטחה
תעבורה נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים לצורך הגנה על המידע שנמסר לנו מכם. ואולם, הגם שאנו נוקטים בכל הצעדים הנדרשים על מנת להגן על המידע, עליכם להכיר בעובדה כי אין בטחון מוחלט בתעבורת מידע על גבי רשת האינטרנט, ולא ניתן להבטיח מניעת גישה ממשתמשי קצה לא רצויים, ועל כן תעבורה לא תישא באחריות לגבי פגיעה באבטחת המידע אלא אם הפגיעה נעשתה כתוצאה מרשלנות תעבורה.
תעבורה תאחסן את כל המידע האישי שיימסר לה על ידיכם על גבי שרת מאובטח (מוגן סיסמה וחומת אש). כל העסקאות האלקטרוניות שתעשו או שתקבלו מאיתנו, ככל שתהיה אפשרות לביצוע עסקאות שכאלה באתר, תהיינה מוצפנות באמצעות טכנולוגיית SSL ולא תישמר על גבי השרת.
העברת מידע על גבי רשת האינטרנט מעצם טיבה אינה בטוחה, ועל כן אין ביכולתנו להבטיח את אבטחת המידע הנשלח על גבי רשת האינטרנט.
התקנת פיסות מידע (עוגיות – cookies) במחשב האישי
עוגיות הינן פיסות מידע אשר נשלחות על ידי אתר אינטרנט לדפדפן של המחשב האישי לצורך שמירת נתונים. אנו משתמשים בעוגיות על מנת לוודא באילו עמודי אינטרנט ביקרת ובאיזה תדירות וזאת על מנת לעשות את האתר שלנו ידידותי למשתמש ועל מנת לשפר את חווית הגלישה באתר לכשתחזרו לגלוש בו. עוגיות מאפשרות לנו, לדוגמא, לשמור את הסיסמה על מנת שלא תידרש להקלידה פעם נוספת בכל פעם שתבקר באתר. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות באופן אוטומטי. קבלת עוגיות ניתנת לחסימה באמצעות הדפדפן אם תחפוץ בכך. תוכל למצוא מידע ספציפי בעניין בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך. תעבורה אינה יכולה להבטיח את פעולתו המלאה של אתר האינטרנט במידה ותחסום קבלת עוגיות. חווית הגלישה באתר תשופר באופן משמעותי אם תאפשר קבלת עוגיות. אם לא תחסום את קבלת העוגיות, תקבל מאתנו ותאחסן אצלך מידע אישי הנאגר בעוגיות.
קבלת הצהרת הפרטיות ושינויה
על ידי גלישה אל אתר האינטרנט של תעבורה ושימושך בו, הינך מקבל בזאת את איסוף המידע האישי אודתך על ידינו כפי שתואר לעיל. הינך רשאי לבקש גישה ולשנות את המידע שסיפקת לנו ואף להסיר את שמך בכל עת שתחפוץ על ידי יצירת קשר עם מחלקת המכירות של תעבורה בטלפון הר"מ או ע"י יצירת קשר בדואר אלקטרוני בכתובת המצויינת מטה או במשלוח דואר רגיל לכתובת המפורטת מטה. באם נרשמת כמשתמש רשום באתר האינטרנט וברצונך לבטל את הרישום ולמחוק את פרטיך האישיים ממאגר הנתונים כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הקישור לביטול הרישום.
פרטי יצירת קשר:
אם יש לך הערה או שאלה בקשר עם הצהרת הפרטיות שלנו, אנא צור עימנו קשר:
מחלקת מכירות
תעבורה אחזקות בע"מ – חטיבת תשתית
רח' החזון 2, ת"ד 320 רמלה 72102
טל': 1-800-717-111 / 08-9270400
פקס': 08-9785120
דוא"ל: sales@tashtit.co.il

הצהרת פרטיות זו עודכנה בחודש דצמבר 2011.
***

2838-00 (81656)