צוות השירות לשירותך

 • אלון אורן
 • מוסך תשתית מרחב צפון
 • טל': 04-8214086
 • זוהר בן משה
 • מוסך תשתית מרכז
 • טל': 08-9270435
 • נייד: 054-7912693
 • אמנון בשן
 • אוטובוסים VDL
 • טל': 08-9270588
 • מיה כהן
 • מנהלת מרכז שירות לקוחות
 • טל': 08-9270515/6
 • פקס: 08-9785123
 • משה סויסה
 • מנהל שירות ארצי מוסכים
 • טל': 054-7912678
 • יובל פלג
 • סמנכ"ל שירות ותפעול
 • טל': 08-9270516
 • פקס: 08-9785123
 • מיכה צוריאנו
 • מוסכים בבעלות תעבורה (תמ"צ, תשתית, הנגב)
 • טל': 08-9270515
 • אלכס רויטבורג
 • הנדסה והדרכה
 • טל': 08-9270409