המלצות לנהיגה חסכונית

כללי זהב לחיסכון בדלק

  • לחצי אוויר נכונים בצמיגים- לחץ לא תקין בצמיג יגרום להתנגדות גדולה לגלגול ועקב כך לצריכת דלק מופרזת ומיותרת.
  • נהיגה מתוכננת מראש- נהיגה מתוכננת תמנע האטות והאצות מיותרות ובכך תמנע צריכת דלק מיותרת
  • עבודה בהילוך/סל"ד נכון- נסיעה בהילוך נמוך תגרום לצריכת דלק גבוהה (בגלל סל"ד גבוה). נסיעה בהילוך גבוה תגרום לכך שהרכב לא יסחוב. חשוב מאוד לנסוע בהילוך המתאים למהירות ולמצב הנסיעה, כך הרכב יסחוב ולא יצרוך דלק מיותר.
  • שימוש בבקרת שיוט- בקרת השיוט תגרום לרכב לנסוע במהירות קבועה ובצורה החסכונית ביותר.
  • אין להשאיר מנוע עובד שלא לצורך- מנוע עובד במצב עמידה (המתנה) יעלה את צריכת הדלק במידה ניכרת ויגרום לשחיקה בחלקים המכניים של המנוע.